พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานธรรมชาติที่คนเริ่มคิดค้นที่จะดึงพลังนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด Google ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานที่ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องศูนย์เสียอะไร และไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดใด

ดังนั้นเราจะเห็นว่า ปัจจุบันคนพยายามที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้า เช่น รถพลังงานแสงอาทิตย์  แผงโซล่าเซลล์ที่ดังพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  และตอนนี้มนุษย์เราก็เริ่มคิดค้นนวตกรรใหม่อีกครั้งด้วยการผลิต เครื่องผลิตน้ำจากอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้สำเร็จ 

เครื่องชนิดนี้สามารถรวบรวมน้ำจากอากาศได้ราว 150 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ทางต้นแบบนี้สามารถพัฒนาต่อยอดการใช้งานจริงบริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำสะอาดได้ถึง 5 ลิตรต่อวันปริมาณนี้มันก็เพียงพอสำหรับประชากร 1 คนและที่สำคัญได้เครื่องนี้ยังสามารถใช้ในพื้นที่แห้งแล้งได้อีกด้วย  

         เครื่องแบบนี้มันมีชื่อว่า Project H2e หลักการทำงานของอุปกรณ์รวบรวมได้จากอาชีพนี้ก็ใช้กระบวนการเดียวกันกับการก่อกำเนิดเมฆบนท้องฟ้า ป๋าครับนั่นก็คือเมื่อไอน้ำในอากาศร้อนเครื่องปรับอากาศหรือพื้นผิวที่เย็นกว่าไอน้ำจะเคลื่อนที่ช้าลงและควบแน่นเป็นของเหลวซึ่งในอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ต่างกันได้แก่

ส่วนทำความร้อนให้กับอากาศโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ขึ้นจึงอากาศและความชื้นที่ถูกทำให้ร้อนเข้ามาในเครื่องส่วนทำให้เย็นเพื่อทำให้อากาศร้อนเย็นลงและส่วนควบแน่นอากาศที่เย็นลงจะขึ้นสู่ชั้นล่างสุดและเกิดการควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำนั่นเอง  

        เพราะ 7hv ย่อมาจากคำว่า Hydration to Everyone ได้รับความสนใจ

จากองค์กรต่างๆทั่วโลก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ปริมาณน้ำจืดบนโลกจะลดลง 20% ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

บริษัทแห่งนวัตกรรมอย่าง Google และบริษัทในเครือลูกอย่าง บริษัทเอ็กซ์ ถึงได้ลุกขึ้นมาคิดค้นผลงานใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะว่าแค่ขั้นตอนพัฒนาต้นแบบก็มีความน่าสนใจและใช้งานได้จริงแล้ว

       ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออุปกรณ์มีราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียว ยังไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายได้และยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งปกรณ์ตัวนี้จะสามารถผลิตน้ำในปริมาณมากได้ได้ทั้งบริษัทเอ็กซ์ก็ได้ออกมาประกาศอย่างหนักแน่น

ว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าพวกเขาจะพยายามพัฒนาให้อุปกรณ์นี้มีราคาถูกลงและสามารถผลิตน้ำในราคาลิตรละ 0.1 ดอลลาร์หรือประมาณ 3-4 บาทเท่านั้นและต่อไปจะลดเหลือเพียงแค่นิดละ 0.01 ดอลลาร์หรือประมาณ 33 สตางค์ให้ได้

 

สนับสนุนโดย.  ufabet บาคาร่าออนไลน์