จีพีเอส(GPS) ตอนแรกเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่ประเทศอเมริกาคิดค้นมาเพื่อการรบของทหารเช่นการนำวิถีของจรวด การส่งทหารเข้าไปสอดแนมในถิ่นของศัตรู จนกระทั้งมีเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินโดยสารหลงเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศรัฐเซีย

จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะเข้าไปในเขตหวงห้ามดังนั้นทางสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่จึงคิดว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะมีประโยชน์กว่านี้เลยได้เปิดให้คนทั่วไปได้ใช้กันแต่ซึ่งตอนแรกที่เปิดให้ใช้ทางสหรัฐอเมริกาได้ให้ใช้ จีพีเอส(GPS)

ทางสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้ใช้ที่ความละเอียดต่ำระยะคลาดเคลื่อนไม่เกิน100เมตร ซึ่งต่อมาได้มีการเพิ่มให้ใช้แบบเต็มประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพสูงซึ่งปัจจุบันในโทรศัพท์มือถือของเรามี จีพีเอส(GPS) ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรอยู่ในมือถือของเราเป็นปกติในชีวิตประจำวันและหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาเปิดให้ใช้ จีพีเอส(GPS)

ประสิทธิภาพสูงเศรษกิจของทางอเมริกาสามารถไปได้ไกลมากและมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากขึ้นทางอเมริกาจึงเห็นว่าถ้ามีการเปิดให้กับบุคคลภายนอกได้ใช้จะเกิดประโยชน์กับทางเศรษกิจประเทศมากขึ้นก็เลยเปิดให้ได้ใช้กันมากขึ้น

หลักการทำงานของ จีพีเอส(GPS) ก็คือใช้ดาวเทียม3อันโดยการอ้างอิงที่อยู่โดยที่เรียกว่า Trilateration หรือการใช้สิ่งของสามสิ่งเพื่อใช้ในการอ้างอิงระยะทางของตนเองและดังนั้นดาวเทียมที่ใช้ในระบบ จีพีเอส(GPS) จะต้องมีจำนวนมากๆ

เพื่อที่จะต้องควบคุมทั้งพื้นผิวของโลก การส่งสัญญาณจากดาวเทียมมามือถือของเราโดยการที่ดาวเทียมจะส่งสัญญาณออกมาบอกว่าอยู่ตำแหน่งนี้เวลาเท่านี้และสัญญาณก็จะเดินทางจากดาวเทียมมาสู่โทรศัพท์มือถือของเราและโทรศัพท์มือถือของเราก็จะมีซิพที่อ่านสัญญาณ จีพีเอส(GPS) ที่เป็นเหมือนคลื่นวิทยุและโทรศัพท์มือถือของเราก็อ่านคลื่นวิทยุที่ส่งมาและโทรศัพท์มือถือก็จะคำนวญระยะห่างจากโทรศัพท์มือถือของเรา

จากดาวเทียมและนาฬกาจากดาวเทียมจึงต้องเป็นนาฬิกาที่แม่นมากๆหรือที่เรียกกันว่านาฬิกาอะตอม(Atomic clock) จึงจะคำนวญถูกต้องและนาฬิกาของดาวเทียมแต่ละดวงก็ต้องเดินเท่ากันดังนั้นจึงต้องใช้ดาวเทียมดวงที่4ในการเพื่อจะให้ดาวเทียมทั้ง4ดาวมาตรวจเวลาให้เดินเท่ากัน

ดังนั้นในปัจจุบันต้องใช้ดาวเทียมทั้งหมด4ดวงเพื่อที่จะทราบตำแหน่ง จีพีเอส(GPS) ของโทรศัพท์มือถือเรา และสัญญาณดาวเทียมที่ปล่อยออกมาเป็นแค่สัญญาณวิทยุธรรมดาดังนั้นในเวลาที่เราเข้าอุโมงค์อยู่ใต้สะพานสัญญาณ จีพีเอส(GPS) จะหายบ้างเพราะว่าสัญญาณ จีพีเอส(GPS) เข้าไม่ถึง จีพีเอส(GPS) ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต

แต่ในที่เวลาอินเตอร์เน็ตช้าแล้ว จีพีเอส(GPS) ช้าไปด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเราต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพราะว่าชิพในโทรศัพท์มือถือของเราและต้องสแกนหาดาวเทียมที่ใกล้ๆเพื่อรับส่งสัญญาณได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้ จีพีเอส(GPS) ได้แต่จะใช้ได้ช้าเพราะต้องสแกนหาดาวเทียมที่อยู่ใกล้ๆเพื่อรับส่งสัญญาณ

 

สนับสนุนโดย  gclub สมัครสมาชิก