จากที่ก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของไวรัสโควิตเข้ามาสถานการณ์ของบริษัทรวมถึงโรงงานต่างๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากการที่ทางรัฐบาลนั้น  ยกเลิกการพักชำระหนี้  ประกาศให้บางสายวิชาอาชีพต้องหยุดงานเป็นการชั่วคราวก่อนรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีปัญหาอย่างหนักทำให้บริษัทเอกชนได้รับผลกระทบมีหนี้สินเป็นจำนวนมากและทางธนาคารการแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันกับรัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้ธนาคารต่างๆที่บริษัทเอกชนเป็นหนี้อยู่ทำการยืดการชำระหนี้รวมถึงยืดการชำระดอกเบี้ยของบริษัทต่างๆเอาไว้เป็นการชั่วคราว

       และในวันที่ 22 เดือนตุลาคมปีพศ2563 นี้นับว่าเป็นวันสิ้นสุดของการยืดอายุการชำระหนี้การพักหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในขณะนี้เองทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ขยายเวลาพักชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือเงินดอกให้กับบริษัทเอกชนอีกต่อไปแล้ว ยกเลิกการพักชำระหนี้ โดยบริษัทเอกชนจะต้องไปพูดคุยกับธนาคารที่เป็นเจ้าของหนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเงื่อนไขของการพักชำระหนี้ซึ่งถ้าหากธนาคารไม่ยินยอมให้มีการพักชำระหนี้ทางด้านลูกหนี้เอกชนก็ต้องจ่ายเงินกับธนาคารปกติไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น     

         สำหรับเหตุผลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมขยายเวลาการพักหนี้ให้กับบริษัทเอกชนนั่นก็เพราะว่าพวกเขามองว่า 6 เดือนที่ทางธนาคารมีการพักการชำระหนี้ให้กับบริษัทเอกชนนั้นทำให้บริษัทเอกชนไม่มีการขนขวายที่จะหาเงินมาชำระหนี้

และมองว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ธนาคารแต่ละแห่งการพักชำระหนี้ให้กับบริษัทเอกชนทำให้เงินหมุนเวียนของธนาคารนั้นมีปัญหาเงินรายรับที่ธนาคารควรจะได้รับนั้นหายไปจากระบบนานถึง 6 เดือนดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาธนาคารไม่มีเงินหมุนเวียนจึงจำเป็นต้องกลับมาให้ลูกหนี้มาใช้หนี้กับธนาคารตามปกติ

         แต่ถ้าหากบริษัทเอกชนบริษัทไหนยังไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้และยังไม่มีเงินที่จะสามารถไปชำระหนี้ได้ก็จะต้องนำเอกสารไปพูดคุยกับทางธนาคารด้วยตนเองซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าทางธนาคารนั้นมีการพิจารณาให้พักชำระหนี้ต่อหรือมีเงื่อนไขการจ่ายหนี้อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่เข้าไปยุ่ง   

          อีกทั้งในขณะนี้ทางธนาคารบริษัทต่างๆสามารถเริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้แล้วดังนั้นจึงน่าจะมีรายได้เข้ามาสามารถที่จะชำระหนี้ได้แล้วซึ่งเปอร์เซ็นต์การชำระหนี้ได้จากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสำรวจมานั้นคาดว่าบริษัทเอกชนต่างๆมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์มีเงินพอที่จะสามารถชำระหนี้ให้กับทางธนาคารได้ดังนั้นจึงเห็นสมควรไม่ขยายการชำระหนี้ให้กับบริษัทใดๆเพื่อ

 

สนับสนุนโดย.  sa casino ฟรี300