Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint 2016 คืออะไร PowerPoint เป็นโปรเเกรมในการนำเสนอได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ เเบบที่เป็นตัวอักษร ให้เห็นภาพ หรือได้ยินเสียง โดยตัวโปรเเกรมเองนั้นยังสามารถนำสื่อเหล่านี้มาผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยทีเดียว

ลักษณะการของโปรเเกรม PowerPoint การทำงานในรูปแบบของภาพนิ่ง (slide) คือเเผ่นเอกสารเดี่ยวๆ ที่มีการเเสดงสิ่งต่างๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออื่นๆ

เเละสามารถเเสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศรีษะ หรือหน้า จอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงาน ด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ

(Presentation) ใน ลักษณ ะคล้ายๆ กับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยาย เรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์

แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่ำงต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนด

ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint

  1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบ ช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักกำไรในการสร้างงานนำเสนอตัวอย่าง เป็นขั้นตอน การเลือกสีที่นำมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 
  2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ นำมาเพื่อใช้ประกอบร่วมได้ 
  3. นอกจำกสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอ เสนอแล้ว ยังสามารถใช้PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายไว้และในขณะที่มีการนำเสนอผลงาน ก็สามารถใช้เม้าท์วาดแส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้น ประเด็นสำคัญได้
  4. สามารถที่จะดัดแปลงงานที่จะนำเสนอที่เป็นไฟล์PowerPoint เป็นสไลด์35 ม.ม. เพื่อใช้นนำเสนอผ่านเครือข่ายที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่สยอินเตอร์เนตที่อมีอยู่ในองค์กรได้

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์