ป้ายกำกับ: ดูบอลสด

มุมมองและความคิดของคนไทยที่มีต่อ Line 

         สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงมุมมองและความคิดของคนไทยที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE มาใช้งานว่าหลังจากที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE มาใช้งานแล้วมีมุมมองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น LINE อย่างไรบ้าง

ความคิดของคนไทยที่มีต่อ Line  ซึ่งเราสามารถดูได้จากการที่ LINE เปิดตัวลูกเล่นสติ๊กเกอร์ที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นทำให้แบรนด์ต่างๆเริ่มให้ความสนใจที่ต้องการจะมีสติ๊กเกอร์เป็นของตนเอง

ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นจะมีสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์ต่างๆเช่น AISหรือแม้แต่ Dtac นอกจากนี้ยังมี Toyota และ ธนาคารต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมที่จะทำสัญญากับแบรนด์อื่นๆอีกหลายแบรนด์ที่ต้องการที่จะสร้างสติ๊กเกอร์เพื่อโปรโมทแบรนด์ของตนเอง

        อย่างไรก็ตามได้มีการทำแบบสำรวจมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นต่อคนไทยที่มีการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ซึ่งมีคนให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ว่าเกือบ 3 ใน 4 ของคนไทยนั้นรู้จัก Application เป็นอย่างดีและ มีการดาวน์โหลด Application LINE มาใช้งานอยู่แล้ว

โดยกลุ่มที่ใช้งานส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ระหว่างอายุ 12-55 ปี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนรู้จัก Application LINE และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE ไว้ที่ตัวเครื่องแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่มีการใช้งาน Application LINE เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนแก่ที่ไม่ค่อยใช้งาน Application ต่างๆนั่นเอง

           สำหรับการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งานนั้นคนไทยส่วนใหญ่มองว่า Application นี้สามารถใช้งานได้และเป็น Application ที่สามารถติดต่อสื่อสารหากันได้เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักจะดาวน์โหลด Application LINE มาใช้งานในการใช้สนทนากันซึ่งก่อนหน้า Application LINE ก็มี Application WhatsApp

ซึ่งเป็นการสนทนากันผ่านทางข้อความเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับ Application LINE ดังนั้นปัจจุบัน Application WhatsApp จึงแทบจะไม่มีใครใช้งานและทุกคนในประเทศไทยนั้นหันมาใช้งาน Application LINE เพราะใช้งานง่ายและสามารถทำได้หลายอย่างใน Application เดียว

        นอกจากนี้ Application LINE ยังสามารถทำอย่างอื่นๆได้อย่างเช่นการส่งข้อมูลข่าวสารหากันรวมถึงการโปรโมทสินค้าและบริการรวมถึงชักชวนให้คนอื่นมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่ง Application LINE นั้นสามารถสร้างเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสนทนากันได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เอง

ที่ทำให้คนไทยมีความรู้สึกดีต่อการใช้ Application LINE จึงพากันดาวน์โหลด Application LINE มาทำการใช้งานดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าจากคนไทยทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้อาจจะมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่ไม่มีการรู้จัก Application LINE และไม่ได้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE มาใช้งาน 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ดูบอลสด

ลักษณะการทำงานที่บ้านหรือ work from home 

work from home การทำงานในที่บ้านหรือสถานที่ที่ตนต้องการ หรือเรียกว่า work from home เป็นลักษณะงานที่ผู้คนมีความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะบริษัทไอทีในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้มีการทำในส่วนของงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วในปัจจุบันก็สามารถปรับโครงสร้างบริษัทโดยไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

work from home

เพราะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่ควรค่าเปลี่ยนไปในขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก ผู้คนใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอยู่แล้วก็สามารถปรับปรุงแต่ว่าจะมีการเพิ่มในส่วน Software ต่างๆให้เข้ามาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันที่ผู้คนในแผนกไอทีเช่นบริษัทที่เกี่ยวกับการทำ Software Program ก็สามารถแบ่งงานกันได้อย่างเหมาะสมในการทำงานในสถานที่ต่างๆที่ตัวเอง

ต้องการ แต่จะต้องมีการอัพเดทงานหรือแม้แต่จะเป็นการพรีเซ้นงานให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงในส่วนของงานนี้จะเป็นปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจในการทำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอเวลาในการเดินทางหรือการใช้ไปกับสิ่งต่างๆ

ที่จะต้องเสียเวลา เวลาในส่วนนั้นมาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา skill ก็จะดีกว่า นี่มันเป็นความสนใจอย่างยิ่งในลักษณะงานในปัจจุบัน

ยังมีความพยายามในการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างการทำงานให้เหมาะสมอยู่เสมอบริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพดีมากขึ้นสร้างการเติบโตและพัฒนาของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาเพราะผู้คนมีลักษณะการพัฒนาในส่วนของการใช้ชีวิตที่ดีมากที่สุดในปัจจุบัน

ในการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปผู้คนมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารไม่ขึ้นรวมทั้งมีการรับส่งสิ่งต่างๆ Social Media ก็มีการเติบโตค่อนข้างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคุณยังสามารถใช้ในส่วนของ Social Media ในการติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วและนำสิ่งเหล่านั้น

มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในยุคปัจจุบันผู้คนมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการทำงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการนำซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจโดยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดเพราะว่าการทำงานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเฉพาะบริษัทไอทีที่มีการเปลี่ยนไปในส่วนของการทำงานไม่มากก็สามารถนำซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาร่วมกันทำงานได้อยู่

เพียงแต่จะต้องมีการวางแผนในการทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่เองจึงเป็นลักษณะงานของโฟมที่สามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ร่วมกับการทำงานในยุคปัจจุบันได้และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากที่สุด 

ขอขอบคุณ  ดูบอลสด  ที่ให้การสนับสนุน

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén