คุณคงจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา  ดาวพุธ  ระบบสุริยะของเรานั่นเป็นระบบหนึ่งในกาแลกซี่ที่มีชื่อว่ากาแลกซี่ทางช้างเผือก  คุณคงจะทราบกันดีว่าในระบบสุริยะของเรานั่นดวงอาทิตย์คือจุดศูนย์ของดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบนี้

และแน่นนอนว่านั่นก็รวมถึงโลกของเราด้วย แต่นอกจากโลกของเราก็ยังมีดาวเคราะห์อีกหลายด้วยที่น่าศึกษาและได้เรียนรู้กัน

คุณคงจะทราบกันดีว่ากาแลกซี่ที่โลกของเรา   อาศัยอยู่นั่นกว้างใหญ่มากแค่ไหน และกาแลกซี่ทางช้างเผือกก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของระบบสุริยะซึ่งเป็นที่อยู่ของโลกเราจริงๆ ในระบบสุริยะนั่นมีการแบ่งดาวเคราะห์เป็นชั้นๆ เป็นดาวเคราะห์วงนอกและดาวเคราะห์วงใน สำหรับดาวเคราะห์วงในนั่น ดาวดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า “ดาวพุธ” นั่นเอง  สำหรับลักษณะทากายภาพของดาวพุธนั่น 

    ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง   เช่นเดียวกับโลกของเรา ซึ่งจะอาศัยแสงสว่างที่จากดวงอาทิตย์ที่ส่งพลังงานแสงมานั่นเอง   ดาวพุธนั่นมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารทั้งหมดของดวงอาทิตย์  

เนื่องจากดวงอาทิตย์หันด้านที่หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 437 องศาเซลเซียส   กันเลยและด้านที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นมีอุณหภูมิที่ต่ำมากถึง -170 องศาเซลเซียส   ดาวพุธนั่นเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีเทา  พื้นผิวของดาวพุธมีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์มาก

เพราะส่วนใหญ่พื้นผิวของดาวพุธจะเป็นหลุมบ่อมีฝุ่นและหิน ไม่มีน้ำ ไม่มีอากาศ มีเพียงแก๊สฮีเลียมเล็กน้อย วงโคจรของดาวพุธนั่นอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพียงแค่ประมาณ 60 ล้านกิโลเมตร เมื่อเทียบกับระยะระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์

และโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วที่สุดหนึ่งรอบใช้เวลาเพียง 87.9 วันหมุนรอบตัวเองในทิศทางจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหนึ่งรอบใช้เวลาใช้เวลา58.6 วัน โดยที่เวลาหนึ่งปีที่อยู่บนดาวพุธนั่นสั้นกว่าเวลาหนึ่งปีที่อยู่บนโลก  ทดลองเล่นสล็อต gclub   ดาวพุธนั่นเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กจึงมีแรงดึงดูดไม่ แล้วจึงทำให้ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเหมือนกับโลก

สำหรับเรื่องราวของดาวพุธนั่นยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงกัน และถึงแม้ว่าดาวพุธจะไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเหมือนๆ กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงอื่นๆ แต่เราก็ยังให้ความสนใจ  ดาวเคราะห์ที่มีสีเทาดวงนี้ และปรารถนาที่จะค้นหาความลึกลับ ของดวงดาวดวงนี้ ที่นักวิทยาศาสตร์ ให้ฉายา  ของดาวพุธว่า “เตาไฟแช่แข็ง” อีกด้วย