ป้ายกำกับ: คอมพิวเตอร์และไอที

Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint 2016

Microsoft PowerPoint 2016 คืออะไร PowerPoint เป็นโปรเเกรมในการนำเสนอได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ เเบบที่เป็นตัวอักษร ให้เห็นภาพ หรือได้ยินเสียง โดยตัวโปรเเกรมเองนั้นยังสามารถนำสื่อเหล่านี้มาผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยทีเดียว

ลักษณะการของโปรเเกรม PowerPoint การทำงานในรูปแบบของภาพนิ่ง (slide) คือเเผ่นเอกสารเดี่ยวๆ ที่มีการเเสดงสิ่งต่างๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออื่นๆ

เเละสามารถเเสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศรีษะ หรือหน้า จอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงาน ด้าน การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ

(Presentation) ใน ลักษณ ะคล้ายๆ กับการฉายสไลด์ (Slide Show) โดยเราสามารถใช้คำสั่งของ PowerPoint สร้างแผ่นสไลด์ที่มีรูปภาพและข้อความบรรยาย เรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำหนดลักษณะแสงเงา และลวดลายสีพื้นให้สไลด์

แต่ละแผ่นมีความสวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการฉายสไลด์แต่ละแผ่น อย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงข้อความแต่ละบรรทัด เพื่อให้ผู้ชมการฉายสไลด์ค่อยๆ เห็นข้อความบรรยายและภาพเหล่านี้ทีละขั้นๆ อย่ำงต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวตามระยะเวลาที่เรากำหนด

ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint

  1. สามารถสร้างงานนำเสนอได้ แม้ว่าจะไม่เคยสร้างงานำเสนอมาก่อน เนื่องจากจะมีระบบ ช่วยเหลือ (Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนำหลักกำไรในการสร้างงานนำเสนอตัวอย่าง เป็นขั้นตอน การเลือกสีที่นำมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลป์ได้โดยอัตโนมัติ 
  2. ในส่วนการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถที่จะนำองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น การนำเอฟเฟค เสียง ดนตรีและวีดีโอ นำมาเพื่อใช้ประกอบร่วมได้ 
  3. นอกจำกสิ่งที่ได้เตรียมมานำเสนอ เสนอแล้ว ยังสามารถใช้PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยายไว้และในขณะที่มีการนำเสนอผลงาน ก็สามารถใช้เม้าท์วาดแส้นบนสไลด์ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นเพื่อเน้น ประเด็นสำคัญได้
  4. สามารถที่จะดัดแปลงงานที่จะนำเสนอที่เป็นไฟล์PowerPoint เป็นสไลด์35 ม.ม. เพื่อใช้นนำเสนอผ่านเครือข่ายที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่สยอินเตอร์เนตที่อมีอยู่ในองค์กรได้

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์

การประชุมจากระยะทางไกลและความสำคัญในการใช้นวัตกรรม 

การประชุมจากระยะทางไกล

การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆการประชุมในการเดินทางมาเป็นระยะเวลาไกลหรือระยะทางที่ใช้เดินทางใช้เวลานานก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณในการเดินทางหรือแม้แต่จะเป็นเวลาในการประชุมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเข้ามาในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆในการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในการประชุมงาน

การประชุมจากระยะทางไกล

ซึ่งในนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาการประชุมระยะทางไกลหรือ Video Conference ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าในส่วนของการบริหารถ้าหากมีบุคลากรท่านใดที่มีบริษัทมากมายที่จะต้องไปประชุม ก็จะทำให้สูญเสียเวลาหรือแม้แต่จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรต่างๆที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ แก้ไขปัญหาทางด้านการสูญเสียทรัพยากรทางด้านการเดินทางหรือสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

การ Video Conference ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในบริษัทในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้บริหารหรือบอร์ดผู้บริหารเป็นจำนวนมากก็ลดในส่วนของการเดินทาง ใช้ในการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บางบริษัทก็มีการเขียนในส่วนซอฟแวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับการ Video Conference หรือบางบริษัทก็ใช้ในส่วนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ โปรแกรม skype โปรแกรม Zoom เรานี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Video Conference หรือการติดต่อประสานงานการประชุมงานการไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้

นี่คือเหตุผลว่าอะไรล่ะบริษัทมีความพยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยอาศัยในส่วนของเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่บริษัทเกิดปัญหาขึ้นต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

จากบอร์ดผู้บริหาร หรือต้องการความคิดเห็นจากผู้บริหารทางด้านต่างๆก็ใช้ในส่วนการประชุมจากระยะทางการในการติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่มีความรวดเร็วและการทำงาน อยู่ตลอดเวลา

ส่วนสำคัญนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆที่มีการเติบโตทางด้านธุรกิจ หรือมีขนาดใหญ่ก็นำในส่วนนี้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในการ Video Conference แต่ยังมีในส่วนของบริษัทอีกมากมายเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางนี้

และมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นี่จะเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทต่างๆทุกๆบริษัทมีความจำเป็นจะต้องศึกษาโปรแกรมต่างๆในการประชุมจากระยะทางไกลเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านต่างๆลง 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ 100

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén