การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล การแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

ไดรเวอร์ (Drivers)

เป็นชุดโปรแกรมขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณควรติดตั้งไดรเวอร์ให้ตรงกับรุ่นของฮาร์ดแวร์
และต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอีกด้วย

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์สำหรับไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วย

– ไดรเวอร์ชิปเซ็ต (Chipset) เป็นไดรเวอร์ที่ต้องติดตั้งร่วมกับเมนบอร์ด(Mainboard) เพื่อควบคุมให้ส่วนต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

– ไดรเวอร์การ์ดเสียง (Audio)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้ชิปการ์ดเสียงทำงาน ดูหนัง ฟังเพลงได้

– ไดรเวอร์การ์ดจอ (Video)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้การ์ดจอแสดงรายละเอียดของภาพได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

– ไดรเวอร์การ์ดแลน (LAN)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้การ์ดแลนเชื่อมต่อสื่อสาร หรือรับ-
ส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

– ไดรเวอร์โมเด็ม (Modem)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกับคู่สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น Dual-up 56 K, ADSL เป็นต้น

– ไดรเวอร์กล้อง (Camera)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อใช้งานกล้องบันทึกและถ่ายทอดภาพในรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

–  ไดรเวอร์สแกนนิ้วมือ (Finger)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งสำหรับสแกนนิ้วมือเพื่อตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานซึ่งเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สามารถเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้

– ไดรเวอร์มอนิเตอร์ (Monitor)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้จอภาพแสดงภาพและปรับแต่งค่าต่างๆของจอภาพได้อย่างถูกต้อง

– ไดรเวอร์เมาส์และคีย์บอร์ด (Mouse & Keyboard)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้เมาส์และคีย์บอร์ดตอบสนองและทำงานได้อย่างถูกต้อง

– ไดรเวอร์พรินเตอร์ (Printer)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถพรินต์เอกสารไปยังพรินเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

– ไดรเวอร์สแกนเนอร์ (Scanner)เป็นไดรเวอร์ที่ถูกติดตั้งเพื่อให้สามารถสำเนาเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิมเมจ(Image Files)

– ไดรเวอร์อื่นๆ เช่น USB 2.0, 3.0, Bios หรือ Firmwareเพื่อให้คอมพิวเตอร์รองรับการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรกได้