วิทยาการคอมพิวเตอร์จะเน้นไปในเรื่องของพื้นฐานและทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการใช้คณิตศาสตร์มาทำงานด้านพื้นฐาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเน้นการประยุกต์ใช้มากกว่าอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีต่างๆเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน อีกด้านหนึ่งที่มีความแตกต่างก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการจัดการอย่างเช่น การจัดการโครงการ หรือแม้กระทั่งการจัดการเครือข่าย ต่างๆ นั่นคือความแตกต่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความแตกต่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียนรู้กับคอมพิวเตอร์ในระดับของ ทักเรื่องของวิธีคิด กระบวนการต่างๆแล้วก็ เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 

โดยเราสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างเป็น Application อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆ มันสำคัญตรงที่มันจะต้องมีองค์ความรู้ เป็นความรู้หลักเป็นแกนหลักที่จะต้องต่อยอด ดังนั้นเราคิดว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มันเป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งที่มันสามารถจะขยายขอบเขตของนวัตกรรมออกไปได้

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็จะมีสิ่งที่นิสิตนักศึกษาจะได้เรียนก็ได้นอนเขาจะต้อง เรียนพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณิตศาสตร์โดยหลักๆส่วนที่ 2 ที่จะได้เรียนก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรม 

ซึ่งการเขียนโปรแกรมจะมีทั้งการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างรวมไปถึงการพัฒนาขั้นตอนวิธีหรือเอาไปใช้งานต่างๆในด้านปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงงานทางด้านการทำเหมืองข้อมูลแล้วก็เรื่องของการเข้าใจโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์

ในการพัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล ACM หรือ I aaa เรียนอะไรบ้างวิชาหลักๆก็เรียนอย่างเช่น คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

การวิเคราะห์พัฒนาเราออกแบบซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และส่วนใหญ่ที่เราจะต้องเรียนก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับมันจะมีทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน จะเป็นแกนหลักเลยแล้วก็วิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วจะมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมทำให้มันมีการ Advanceมากขึ้นให้มันฉลาดขึ้น 

ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแก่นของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นิสิตนักศึกษาจะต้องได้เรียนสำหรับไอทีในยุคปัจจุบัน    ufabet เว็บตรง     เราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนั้นยกตัวอย่างประเทศไทยเข้าสู่Thailand 4.0 เราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรหลากหลายอาชีพที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ดังนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หรือว่าจำเป็นที่จะต้องมาเรียนทางด้านเกี่ยวกับไอทีเพื่อไปใช้ประโยชน์ใช้ในหน่วยงานหรือใช้ในองค์กรก็แล้วแต่เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เราคุยกันก็คือคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในด้านเกี่ยวกับการประมวลผล การจัดการ การส่งผ่านระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน ต่างๆ