ปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีต่อมนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นอัลฟ่าโกะซึ่งในยุคปัจจุบันที่การใช้เทคโนโลยีต่างๆมีการแข่งขันกันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แข่งขันกับมนุษย์ในการเรียนรู้และพัฒนาในเกมต่างๆ

เพียงแค่ป้อนข้อมูลว่า ให้ปัญญาประดิษฐ์นั้นใช้กดอย่างไรบ้างหรือ เป็นในส่วนของรูปแบบในการเล่นเกมการแข่งขันต่างๆ ก็สามารถปรับรูปแบบและทำให้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมีการเรียนรู้รูปแบบในการเล่นเกมได้อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมีความสามารถใน

การเล่นเกมหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาตัวเองผ่านข้อมูลต่างๆจึงทำให้ในอนาคตอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญก็ได้ที่มนุษย์ไม่อาจพัฒนาเท่าเทียมกับปัญญาประดิษฐ์ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่มนุษย์เริ่มมีการทำงานที่น้อยลง

และใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างในการทำงานต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรูปแบบในการทำงานด้วยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการปรับปรุงรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในวันที่เทคโนโลยีต่างๆในโครงสร้างในการทำงานมีการปรับปรุงรูปแบบหรือเทคโนโลยีต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์มีการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด

ซึ่งสมัยก่อนการที่จะทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาหรือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากมนุษย์ ให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้เปรียบเสมือนอาหารหรือหนังสือที่ทำให้การพัฒนา AI ต่างๆเหล่านี้มีการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน AI ต่างๆสามารถพัฒนาตัวเอง

ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาจากข้อมูลรอบตัวหรือแม้จะเป็นการเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้ข้อมูลในตอนนั้นเพื่อพัฒนาตัวเองนี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดให้ก้าวเท่าทันกับสิ่งที่มีการพัฒนาตลอดเวลาอย่างปัญญาประดิษฐ์

และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาทำให้มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ออนาคตภัยคุกคามจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดกับมนุษย์ได้ 

ในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการกำหนดข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของ Stephen hawking และ อีลอนมัสก์ ได้มีความพยายามจะทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในอนาคตได้และมีการลงนามเมื่อปี 2014 และในปี 2015 ต่อมาก็ได้มีการจัดศูนย์การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

และภัยคุกคามกับมนุษย์ที่แคมบีช สิ่งนี้เองที่เป็นข้อยืนยันว่าปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้มีการยอมรับแล้วว่ามีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่อาจคาดเดาได้

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์ ฟรีเครดิต